ماشین
 
|+| نوشته شده توسط علیرضا در یکشنبه چهاردهم آذر 1389  |
 از فورد تا تویوتا
 
 
 
تاريخچه کوتاه درباره توليد ناب: از فورد تا تويوتا

 
هر چند  می‌توان در دهه 1450 نمونه‌هايي
 
 
از تفکر صنعتی را مشاهده کرد اما هنری فورد
 
 
 نخستين کسی بود که واقعاً کل فرآيند توليد را يکپارچه کرد.
 
 
 وی اين کار را در هايلند پارک و درسال 1913 از طريق ترکيب
 
 
 تعويض‌پذيری پيوسته قطعات با کار استاندارد و نقاله متحرک
 
 
انجام داد تا آنچيزی را بيآفريند که حرکت توليد ناميده بود
 
 
و به عنوان خط مونتاژ متحرک شناخته می‌شود.
 
 
البته از منظر مهندسی توليد، اين اتفاق نتايج
 
 
 بس وسيع‌تری را در برداشت.
 
 
 
فورد گام‌های توليد را تا تا جای ممکن یا استفاده از ماشين‌های
 
 
تک کاره و گيج‌های لازم بر اساس توالی فرآيند مستقر کرد تا بتوان
 
 
 ساخت و مونتاژ قطعات به خودرو را در چند دقيقه انجام داد
 
 
و قطعات دقيقاً اندازه را مستقيماً به خط مونتاژ منتقل ساخت.
 
 
 اين اقدام وی حقيتقاً يک تحول انقلابی در سيستم آمريکايي
 
 
عمليات کارگاهی بود. در سيستم قديمی آمريکايي، ماشين‌های
 
 
 چندکاره را بر اساس نوع فرآيند در يک جا جمع می‌آوردند و
 
 
قطعات را ساخته و پس از انجام دوباره‌کاری‌ها و اندازه ‌کردن‌های
 
 
مکرر  به محصول متصل می‌ساختند.
 
 
محصول او متنوع نبود. مدل تی نه فقط  يک رنگ داشت
 
 
بلکه به داشتن يک مشخصه اصلی محدود بود: تا سال 1926 تمام
 
 
 شاسی‌‌های مدل تی يکی بود و مشتريان فقط می‌توانستند بين
 
 
 چهار تا پنج شکل بدنه، يکی را انتخاب کنند. در واقع در کمپانی
 
 
 فورد تمام ماشين‌ها فقط بر روی يک قطعه کار می‌کردند و
 
 
هيچ گونه تبديل مهمی در کار نبود.

 
 
 
اما وقتی جهان خواهان تنوع بيش‌تری شد که معنای آن طول
 
 
عمر محصول خيلی کوتاه‌تر از 19 سال مدل تی بود،
 
 
فورد مجبور شد شيوه حرکت توليد خود را کنار بگذارد.
 
 
ديگر خودروسازان به نياز مردم برای تنوع مدل با انتخاب‌‌های
 
 
بالا پاسخ گفتند اما از طريق سيستمی که شيوه طراحی و
 
 
نحوه استقرار گام‌های توليد آن به شيوه کارگاهی
 
 
قبلی بازگشته بود که زمان انتظار را بس طولانی‌ترمی‌کرد.
 
 
در طول زمان، آنها کارگاه‌های خود را از ماشين‌های هر چه
 
 
بزرگتر و سريع‌تر، پرتر و پرتر کردند که هر چند باعث کاهش
 
 
هزينه سرانه هر گام فرآيند می‌شد، اما به شدت بر زمان انتظار
 
 
توليد و ميزان موجودی‌ها می‌افزود (البته به جز در موارد نادری
 
 
چون خط توليد موتور که در آن تمام گام‌های فرآيند
 
 
به هم متصل و خودکار بودند). بدتر اينکه کندی زمان
 
 
بين فرآيندها و مسير پيچيده حرکت مواد، استفاده از يک
 
 
سيستم مديريت اطلاعات دقيق و موشکافانه را الزامی می‌کرد
 
 
که منجر به شيوه برنامه‌ريزی کامپيوتری مواد مورد نياز (MRP) شد
 
 
وقتی کی ئی چی رو تويودا و ديگران در دهه 1930، و مهم‌تر از
 
 
 همه تائی چی اوهنو به اين وضعيت نگريستند
 
 
(و به خصوص پس از جنگ جهانی دوم)، دريافتند که می‌توانند با
 
 
استفاده از مجموعه‌ای از نوآوری‌های ساده، حرکت
 
 
پيوسته را حفظ کنندو  محصولات متنوعی به مشتری عرضه دارند.
 
 
بر اين اساس، ايشان افکار اصلی فورد را بازنگریستند و
 
 
سيستم توليد تويوتا را بنيان نهادند.
 
 
اين سيستم به طور بنيادين، توجه مهندسان توليد را از ماشين‌های
 
 
از هم جدا و بازدهی آنها، به سمت ايجاد حرکت محصول در کل
 
 
جريان ارزش معطوف داشت. تويوتا از مجموع اين انديشه‌ها نتيجه
 
 
گرفت که می‌توان با ماشين‌های به اندازه برای توليد تعداد
 
 
 واقعاً مورد نياز، با استقرار ماشين‌های خودپايشگر برای
 
 
تضمين کيفيت، با چيدمان ماشين‌ها بر اساس توالی واقعی فرآيند،
 
 
با تبديل سريع ماشين‌ها برای توليد مقادير خیلی کوچک از انواع
 
 
 محصولات، و سرانجام با توجه به اينکه هر فرآيند فقط
 
 
چيزی را توليد کند که فرآيند بعدی نياز دارد، می‌توان هزينه‌ها را
 
 
 کاهش داده، تنوع و کيفيت توليد را افزايش داد و با يک زمان
 
 
انتظار توليد کوتاه، به سرعت به تغييرات تقاضای مشتری پاسخ داد،
 
 
در حالی که مديريت اطلاعات ساده‌تر و با قابليت بالاتری انجام شود.
 
 
تشريح کامل سيستم ناب در کتاب توليد ناب ( ماشينی که
 
 
جهان را تغيير داد)، اثر جيم ووماک و دان جونز (1990) تشريح
 
 
شده است . اين دو سپس در کتاب تفکر ناب خود (1996) پنج اصل
 
 
 کليدی زير را برای تحقق توليد ناب در يک شرکت  تشريح کردند:
    
 
ارزش را به نحوی تعريف کنيد که مشتری خواهان آن است.
  
 
جريان ارزش هر محصول را بررسی کنيد و گام‌های اتلاف‌آفرين
 
 
را شناسايي و حذف کنيد (نزديک به 90% از کل عمليات فعلی را).
 
 
 در هر کجا که می‌توانيد فرآيندهای ارزش‌آفرين باقيمانده را
 
 
با استقرار حرکت پيوسته به هم متصل کنيد.
·    
 
در هر کجا که نمی‌توانيد حرکت پيوسته را مستقر کنيد،
 
 
در بين فرآيندهای دارای حرکت، سيستم کششی را مستقر سازيد.

 
و پس از طی مراحل تعريف ارزش، تجزيه و تحليل جريان ارزش،
 
 
 ايجاد حرکت پيوسته و کشش؛ حرکت به سمت تکامل
 
 
را با تکرار مراحل قبل ادامه دهيد تا بتوانيد با مراحل توليد
 
 
و حجم اطلاعات ک‌تر، زمان کمتر و هزينه کمتر به
 
 
مشتری خود خدمت کنيد.توليد ناب در حال حاضر
 
 
هم اکنون تویوتا، رهبر نمونه ناب جهان، به بزرگترين
 
 
خودرو ساز جهان در سطح بازارهای جهانی مبدل شده است.
 
 
 اين به معنای موفقيت در همه چيز است: افزايش فروش و سهم
 
 
بازار در تمام بازارهای جهانی هدف و نه فقط در
 
 
رهبری تکنولوژی توليد خودروهای هيبريدی.
 
 
اين موفقيت رو در فزون مستمر طی دو دهه کذشته،
 
 
 باعث ايجاد علاقه شديدی در همگان برای دانستن
 
 
بیش‌تر درباره تفکر ناب شده است. هم اکنون هزاران کتاب
 
 
و مقاله و سيمنار  درباره ناب منتشر می‌شود و بی‌شمار
 
 
 منبع نيز درباره اين موضوع در دسترس است.
 
 
همچنانکه تفکر ناب به تمامی کشورها سرايت می‌کند،
 
 
رهبران سازمان‌های مختلف کوشيده‌اند اصول و ابزارهای
 
 
آن را از سطح کارخانه فراتر برند و به امور لجستيک، توزيع،
 
 
خدمات، خرده‌فروشی، خدمات درمانی، ساخت وساز بناها،
 
 
 امور نگهداری و حتی دولت نيز تعميم دهند. در واقع،
 
 
هم اکنون بينش و روش‌های ناب در حال ريشه دواندن
 
 
در انديشه‌های مديران ارشد و رهبران در تمامی بخش‌ها است.


 
|+| نوشته شده توسط علیرضا در جمعه دوازدهم آذر 1389  |
 

|+| نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه نوزدهم آبان 1389  |
 در مورد لامبورگینی


 

 

لامبورگینی در 40 سالگی


 

 

در مورد این مساله که چرا دقیقا یک صنعتگر ایتالیایی

 

 

بنام فروچیو لامبورگینی وارد بازار خودروسازی شد

 

 

اختلاف تظرهای بسیاری وجود دارد. بیشتر این مساله از

 

 

نارضایتی های وی از خودرو فراری سرچشمه می گیرد

 

 

برخی معتقد هستند که او پیشنهادهایی برای بهتر  شدن

 

 

فراری داده بود ولی از طرف انزو فراری رد شده بود.

 

 

برخی دیگر می گویند که لامبورگینی با خودروی فراری

 

 

که متعلق به خودش بود مشکلات زیادی داشت.

 

 

نطر دیگر نیز این است که از آنجایی که وی موفقیت های

 

 

زیادی در ساخت دستگاههای مکانیکی از قبیل تراکتورهای

 

 

مزرعه داشت،

 

 

احساس می کرد که ساختن خودرو نیز کار صحیحی است. 

او یک کارگاه را در سال ۱۹۶۳ در حومه شهر

 

 

مودنا تاسیس کرد

 

 

لامبورگینی  هوشمندانه عمل کرد و درو اطراف خودش را

 

 

با مهندسان و طراحان جوان و باهوش پر کرد. اولین محصول

 

 

این کمپانی ۳۵۰GT بود که شاهد استقبال خوبی شد ولی

 

 

مدل میورا با موتور وسط بدنه بود که نظر متخصصان خورور

 

 

و رسانه ها را به لامبورگینی جلب کرد. مدلهای ویژه ویگری

 

 

به دنبال آن ساخته شد : اسپادا ، و البته مدل کانتاچ که به

 

 

عنوان یک پیشرو در خودرهای سوپر اسپرت در

 

 

دهه ۷۰ و ۸۰ مطرح بود.

 

 

در مورد این مساله که چرا دقیقا یک صنعتگر ایتالیایی

 

 

بنام فروچیو لامبورگینی وارد بازار خودروسازی شد

 

 

اختلاف نظرهایبسیاری وجود دارد.

 

 

بیشتر این مساله از نارضایتی های وی از

 

 

خودرو فراری سرچشمه می گیرد. برخی معتقد هستند

 

 

 که اوپیشنهادهایی برای بهتر  شدن فراری داده بود

 

 

ولی از طرف انزو فراری رد شده بود.

 

 

برخی دیگر می گویند که لامبورگینی با خودروی فراری

 

 

که متعلق به خودش بود مشکلات زیادی داشت.

 

 

نطر دیگر نیز این است که از آنجایی که وی موفقیت های

 

 

زیادی در ساخت دستگاههای مکانیکی

 

 

از قبیل تراکتورهای مزرعه داشت، احساس می کرد که

 

 

ساختن خودرو نیز کار صحیحی است. 

او یک کارگاه را در سال ۱۹۶۳ در  شهر مودنا تاسیس کرد.

 

 

لامبورگینی هوشمندانه عمل کرد و دور اطراف خودش را

 

 

با مهندسان و طراحان جوان و باهوش پر کرد. اولین محصول

 

 

کمپانی ۳۵۰GT بود که شاهد استقبال خوبی شد ولی مدل

 

 

میورا با موتور وسط بدنه بود که نظر متخصصان خورور

 

 

و رسانه هارا به لامبورگینی جلب کرد.

 

 

مدلهای ویژه ویگری به دنبال آن ساخته شد :

 

 

اسپادا ، و البته مدل کانتاچ که به عنوان یک پیشرو

 

 

در خودرهای سوپر اسپرت در دهه ۷۰ و ۸۰ مطرح بود.

 

 

در حالیکه  آقای لامبورگینی و شرکتش  در زمینه خلاقیت

 

 

کمبودی نداشتند، در زمینه مسائل مالی اینچنین

 

 

نبود و در سال ۱۹۸۰ این کمپانی ورشکسته شده بود

 

 

و کنترل آن به دست برادران میران از سنگال افتاد.

 

 

 پس از آن تعداد زیادی سرمایه گذار، لامبورگینی را به

 

 

عهده گرفتند که از جمله آنها شرکت کرایسلر است،

 

 

 در حالیکه هیچکدام از این صاحبان عشق و اعتنای لازم را

 

 

به این خودرو نشان ندادند.

 

 

روابط لامبورگینی با آئودی  از زمانی که برای ساخت

 

 

 شاسی آلومینیومی به آئودی مشاوره داده بود

 

 

آغاز شده بود و این روابط در سال ۱۹۹۸ به ادغام تبدیل

 

 

شد و فولکس واگن که مادر کارخانه آئودی است

 

 

یک مارک معتبر دیگر را به مارکهای خودش اضافه کرد.

 

 

هم اکنون لامبورگینی گروه مدیریت خودش را دارد

 

 

که زیر نطر آئودی کار می کنند.

 

 

 

 

 |+| نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه نوزدهم آبان 1389  |
 BMW

|+| نوشته شده توسط علیرضا در جمعه بیست و سوم مهر 1389  |
 درباره ی BMW
 
 
 
 
یکی از محبوب ترین وبهترین مدل های
 
 
 
 
 
ساخته شده در نگاه ب ام و دوستان
 
 
 
 
سری 6 ب ام و هست.همون طور که
 
 
 
 
میدونید نسل دوم و جدید سری 6
 
 
 
 
جدیدا به بازار عرضه شده که به خاطر استیل
 
 
 
 
جذاب و توانایی های حرکتی
 
 
 
 
داشتن اون از آرزوهای هر ماشین دوستیه.
 
 
 
اما پدر این سری یعنی نسل اول سری 6
 
 
 
 
با کد E24 در سال 1976 طراحی و
 
 
 
 
به بازار راه پیدا کرد.این سری بصورت کوپه
 
 
 
 
دو در و ازشاسی سری 5 الهام
 
 
 
 
گرفته بود.اندازه خودرو ما بین سری 5 و
 
 
 
 
سری 7 شکل گرفته ویک کوپه
 
 
 
 
اسپرت به تمام معنا بود.
 
 
 
این سری به مدت 12 سال در خط تولید قرار
 
 
 
 
داشت و در انتها در سال 1989
 
 
 
 
از تولیدات ب ام و کنار رفت.از رقبای آلمانی
 
 
 
 
سری 6 میشه به sl 350 نام برد.
 
 
 
از سال 1977 تا 1982 فقط مدل633csiتولید شد
 
 
 
 
که مشخصات سال اول
 
 
 
 
کمی با سال های بعد تفاوت داشت:
 
 
 
موتور به حجم دقیق 3210 سی سی
 
 
 
 
شش سیلندر به قدرت 200 اسب
 
 
 
 
بخاروشتاب 0 تا 100 7.9 ثانیه و حداکثر
 
 
 
 
سرعت 215 کیلومتر بر ساعت
 
 
 
سال 78 تا 82:در سال ها با موتور 3210
 
 
 
 
سی سی و بصورت اتوماتیک ارایه
 
 
 
 
شد .شتاب 10.4 ثانیه و حداکثر
 
 
 
 
سرعت 210 کیلومتر بر ساعت.
 
 
 
از سال 1983 ب ام و فقط به ارایه635 csi
 
 
 
 
نمود.از این سال هم بصورت
 
 
 
 
اتوماتیک وهم بصورت دنده دستی قابل سفارش
 
 
 
 
بودند.تولید این سری تا
 
 
 
 
پایان تولید با موتورهای 3500 سی سی انجام شد.
 
 
 
 
در سال های 88 و 89 نیز
 
 
 
 
کاتالیزور در موتورها به کار برده شد.
 
 
 
مشخصات موتورهای 3500 سی سی
 
 
 
 
گیر بکس دستی:شش سیلندر به
 
 
 
 
حجم 3430 به قدرت 204 اسب بخار شتاب 7.5 ثانیه
 
 
 
 
و حداکثرسرعت 225 کیلومتر بر ساعت.
 
 
 
در سال آخر تولید یعنی 1989 مدل
 
 
 
 
M635 csi نیز بامشخصات زیر به بازار
 
 
 
 
عرضه شد و 16 سال دوستداران خودش رو
 
 
 
 
منتظر گذاشت تا نسل بعدی در
 
 
 
 
سال 2005 وارد بازار بشه.
 
 
 
موتور شش سیلندر به حجم 3453 سی سی و
 
 
 
 
قدرت 260 اسب بخار .شتاب 0تا 100 6.9 ثانیه
 
 
 
 
و حداکثر سرعت 245 کیلومتر بر ساعت.
 
 
 
 
|+| نوشته شده توسط علیرضا در جمعه بیست و سوم مهر 1389  |
 
 
بالا